HUMAN TALENT
DIRECTORS
MAKSIM ARKATOV
CAT WITH KNIFE
LILIA FILINA
ELENA GOLYSHEVA
SASHA ISAKOVA
DMITRY SHEBUNIN
ZHENYA KASHAPOVA
ALEXANDER KOTT
SLAVA KULESHOV
DMITRY SHEBUNIN
MESH13
ARSENIY POLUSHKIN
ALEXANDER SELIVERSTOV
DMITRY SHEBUNIN
GOSHA TOIDZE
IVAN I. TVERDOVSKIY
KESHA VAKHRIN
KESHA VAKHRIN


TALENT@WEAREHUMAN.RU